Press ... here!

Odlična ideja za izvedbo učne ure na temo left, right in utrjevanja barv ter številk je zagotovo slikanica H. Tullet-a Press Here.Spodaj so tri ideje za dejavnosti, ki smo jih z drugošolci izpeljali v današnji učni uri:

Press Here

Preberemo si »aktivno« slikanico Press Here. Slikanica je narejena na enkraten način, saj s preprostimi oblikami in ukazi pritegne učence k sodelovanju.
Ob prebiranju spoznavamo in utrjujemo angleško besedišče: dot, press, turn the page, left, right, rub, tap, shake, tilt, blow, stand up straight, clap.
Slikanico na željo otrok preberemo ponovno. Ob ponovnem prebiranju ponovimo barve, preštevamo, utrjujemo left/right.Our colourful dots and spots

Učence povabim, da se razporedijo v pare. Vsak par ima na voljo štiri različne barve (flomastri ali voščenke), lahko uporabi vse, lahko samo eno … po želji. Po skupnem dogovoru na list razporedijo pike kakor želijo.Liste zberemo in si jih skupaj ogledamo.

Pogovorimo se, kakšne pike so nastale – velike, majhne, koliko jih je, kako so razporejene ... in jih zložimo v razredno Press Here knjižico. Napišemo skupna navodila in knjižico razstavimo.

Druga različica je, da par na eno stran list nariše poljubne pike, doda ukaz v maternem jeziku (ki ga nato lahko učiteljica pomaga prevesti in zapisati v angleščini), drugo stran pa dopolni s "končnim stanjem".
Left, right, up, down …

Učence povabim, naj v krog prinesejo svoje stole.
Utrjujemo besedišče: left, right, up, down.
Za left dvignemo levo roko, za right desno, za up stopimo na stol, za down, sedemo na tla.


Nadaljujemo tako, da učenci sedejo vsak na svoj stol. Ob ukazu »left« se premaknejo za eno mesto v levo, ob ukazu »right« za eno mesto v  desno, ob »up« na stol stopijo, za »down« pa sedejo na tla.

*Isti avtor nas je navdušil tudi s tole slikanico. Pokukajte!

Komentarji

Priljubljene objave