Gibarije + navodila + barve = ...

FUN!

Štafetne igre so neskončen vir zabave, sprostitve pa tudi oblikovanja socialnih odnosov.
V našem primeru smo igre povezali z razumevanjem navodil v tujem jeziku  (predvsem v povezavi s športom oz. gibanjem: run, lift, jump, crawl, tip-toe ...) in pa z barvami.

Najprej smo se igrali z barvnim padalom. Se menjali pod njim, menjali barve med seboj ...
Nato smo se s preštevanjem (po angleško se ve) razdelili v  dve skupini (ker gre za podružnično šolo, je v prvem razredu nekoliko manj učencev - 12).

Skupini sta nato izvajali gibalne naloge:

- tek do obroča določene barve (Chameleon run! - Otroci so kameleoni, ki se ob koncu proge spremenijo v kameleona določene barve, ko skočijo v obroč.),
- dviganje obroča določene barve (Rainbow lift up. - Dvigamo mavrico.),
- prenašanje stvari različnih barv, s tem, da lahko otrok gibanje nadaljuje šele po tistem, ko barvo pravilno poimenuje (Painter's cans. - Prenašanje slikarjevih lončkov z barvami.),
- urjenje različnih  načinov gibanja (plazenje, lazenje, skakanje, tek).

Idej je seveda še in še, a žal jih nismo mogli vseh zložiti v 45 minut:)

Pri štafetnih iger je pomembna predvsem organizacija gibalnega prostora in pa natančno določena pravila. Jaz se običajno držim naslednjih:

1) Začetek igre nakažem s tremi ukazi: Ready! (roka v vzročenju) Steady! (roko spuščam) Go! (roko spustim).
2) Predaja štafete je z dotikom roke (Give five!) prvega v koloni ali  predaja rekvizita prvemu v koloni.
3) Konec igre učenci nakažejo tako, da poravnajo kolono in sedejo na tla.
4) Pred vsakim začetkom igre se prvi v koloni zamenja.
5) Če učencem med igro pade rekvizit na tla ali pa ga premaknejo, ga morajo pobrati oziroma poravnati ter nadaljevati igro.
6) Vsako štafetno igro izvajamo dvakrat.
7) Štafetne igre so točkovane: zmagovalci dobijo 3 točke, drugi 2 točki, tretji pa 1 točko oz. največje število točk  je enako številu skupin.
8) Skupina, kjer kateri od članov goljufa, ne dobi točk. 


Photos: Katja Zorko
1st graders of Javorje Elementary School

Komentarji

Priljubljene objave