Colours in motion

S prvošolci se šele spoznavamo.
Spoznavamo osebnosti drug drugega, načine dela ... tudi meje, ki ločijo "prav" od "narobe" v povezavi z našimi odnosi in delom v razredu.

Gibanje in gibalne igre so zato odlična metoda dela za vpeljavo sproščenega ozračja, oblikovanja skupnih pravil in seveda navajanja na upoštevanje dogovorov.

Barve ... prvošolci jih nekako kar že poznajo, zato smo jih bolj  kot usvajali predvsem ponavljali.

Skozi igro, kakopak.

Spodaj lahko najdete primere dejavnosti, ki jih lahko  uporabite v  svojih učnih urah. Naj vam pridejo prav.

Touch something …
Otroci se prosto gibajo po prostoru). Ko dvignem kartico z barvo in povem pesmico:

Everybody look and listen to me,
touch something red,
when I count to three!
One, two, three!

… se učenci dotaknejo nečesa rdečega (obleka, pripomočki …). Barve nato spreminjam, vedno pa podam tudi slikovno ponazorilo (slikovne kartice z metuljčki). Osnovne barve v večini že poznajo, zato posebna vpeljava pojmov ni potrebna.

Ob kartončkih v krogu na tleh izraze za barve še skupaj ponovimo.

Colourful Parachute
Igre izvajamo zunaj na šolskem igrišču ali v šolski avli. Potrebujemo barvno padalo.
Otroci z obema rokama držijo padalo na svojih barvah. Ko povem določeno barvo, otroci, ki jo držijo zamenjajo položaje (pod padalom, tečejo okrog padala, če delamo kleče, lahko gredo čez padalo).

Otroci držijo padalo za rob, ga dvigajo in spuščajo. Na znak »Drop it!«, ko je padalo najvišje, ga vsi izpustijo, otroci, ki držijo klicano barvo, pa se spet zamenjajo med seboj, še preden sošolci padalo spet ulovijo.


Vir slike: http://www.oratorij.net/kovcki

Colourful Circles
Everybody look and listen to me,
touch the red circle,
when I count to three!
One, two, three!

Po igralni površini razporedim barvne obroče. Otroci se gibajo (v počepu, skačejo, se plazijo, hodijo, tečejo …), ob znaku pa poiščejo krog določene barve in se ga dotaknejo.

Black-white
Na igrišču na tleh omejimo prostor na dve polovici. Na eni strani so beli (učenci/skupina), na drugi črni. Učitelj stoji na sredini. Ko zakliče: »The black ones!«, črni lovijo bele. Reši se tisti, ki mu uspe pobegniti čez mejno črto. Ujeti postanejo lovci – the black ones. Kasneje lahko učitelja zamenja kdo od učencev.

Ball game
Učenci sedijo ali stojijo v krogu, jaz pa sredi kroga. Tistega, ki mu vržem žogo, vprašam: »What colour are you?« Učenec žogo ujame in pove eno izmed barv svoje obleke ali obutve ter žogo vrne.

Passenger train

Na dve tabli (lista) napišem imena dveh železniških postaj. Skupaj z učenci pripravimo tunel (mizo) in še kakšno oviro (hrib iz nekaj stolov npr.). 
Določimo strojevodjo. Otroci se primejo za lokomotivo, ki vlak vodi skozi tunel, čez ovire, od ene postaje do druge. Na eni postaji naj otroci zapojejo ali deklamirajo katero od pesmic, ki smo se jih do sedaj naučili, saj je to prepustnica za naprej. Na drugi postaji čakajo in vstopajo potniki, ki imajo na sebi določeno barvo. Rečem: »Those wearing something green, get off/on the train!« Za nekaj časa torej sedejo na železniško postajo in ko jih pokličem, znova vstopijo na vlak.

Vir slike: http://clipartix.com/train-clipart-image-2700/

Dejavnost iz posnetka je pa fantastična. Kdor jo preizkusi v razredu, naj poroča!

Source: https://www.youtube.com/watch?v=m5G817dBdzs

Komentarji

Priljubljene objave