Opposites ... in music

Jap ... 

Letos imamo pa res večkrat obiske. Sicer prijetne obiske, a pred njihovim prihodom v  moji glavi vlada strašna gneča idej pomešanih z nervozo. Še sreča, da so obiski tiste vrste, ki pridejo na učno uro in iščejo pozitivne stvari v delu učitelja, v njegovem odnosu.

Z vami delim učno pripravo za 2. razred, ki sem  jo v  tem tednu pripravila za Zavod RS za šolstvo - OE Kranj.

Mag. Lucija Rakovec - hvala Vam za vse pozitivne komentarje.

Cilji učne ure iz nadaljevanja zapisa:


Učenci:

·     razvijajo zvočno občutljivost in prepoznavajo ter preizkušajo značilnosti jezika (ritem, intonacija, izgovorjava),
·     se nebesedno in besedno odzivajo na slišano in videno,
·     spoznavajo izvirna besedila v  tujem jeziku (pesmi, navodila),
·     se osredotočajo na izbrane besede iz konteksta in iščejo ujemajoče se slušne in vidne podobe,
·     utrjujejo znanje osnovnih glasbenih pojmov (povezava s cilji GUM),
·     utrjujejo besedišče na podlagi veččutnih zaznav in  dražljajev,
·     izdelajo preprosto glasbilo kazoo in ga preizkusijo,

·     se sprostijo ob dejavnostih, ki spodbujajo celosten telesni izraz.

Uvodni del
Hello song
H-E-L-L-O (echo),
this is how we say hello (echo),
stomp your feet to the beat (echo),
let me feel your heartbeat (echo).

Ponovimo tiho, glasno, morda tudi hitro, počasi.

Speaking clearly, speaking loudly, speaking in a healthy way
Usedemo se v krog. Nebesedno začnem z uvajanjem vaj, s katerimi bomo spodbudili naše govorne organe k bolj jasnemu in razumljivemu govoru.

1.   S prsti nežno masiramo stičišče zgornje in spodnje čeljusti, brado in lica, kotičke ustnic. Z nežnim tapkanjem sproščamo obrazne mišice.
2.   Sedemo na tla, noge prekrižamo, hrbet zravnamo in popek potegnemo noter. Pri pevskem dihanju, ki nam omogoča tudi pravilnejše dihanje pri govorjenju, je pomembno, da se telo ne »sesede«. Trudimo se obdržati dolgo hrbtenico in razširjeno pozicijo telesa. Vdihnemo skozi nos, izdihujemo na »s«. Vmes z jezikom ustavimo odtok zraka iz telesa (istočasno prekinemo »s«). Pri skupinskem petju nakazujem trajanje izdiha in tišine (ne dihamo med »stop«).
sss_________________ stop sss_________________ stop sss__________________ stop
3.    Predstavljamo si, da mirimo dojenčka, zelo nežno, tiho: »šššššššš« »š____« brez vmesnega diha, nato ponovimo z vmesnim dihom in nato z odsekanimi, ostrimi vmesnimi premori.
4.    Predstavljamo si, da imamo pred sabo krožnik vroče juhe. Našobimo ustnice in z enakomernim tokom zraka pihamo v juho, da jo pohladimo. Z glavo počasi krožimo, da zrak doseže krožnik v celoti. Nato namišljeno juho srebamo z glasnimi zvoki, cmokamo ob jedi.
5.   Smejanje: smejimo se kot velik in debel možak: »Ho, ho, ho, ho!«, nato kot čarovnica: »Hi, hi, hi, hi, hi!« Nadalje smejanji povežemo v prehajanje iz nizkega v visoko in obratno.
6.   Obrnemo se v krog in iztegnemo nogi. Ob deklamiranju pesmice se dotaknemo ustreznih delov telesa, v našem primeru lic in brade. Cheek, chin, cheek, chin, cheek, chin, nose. Cheek, chin, cheek, chin, cheek, chin, toes. (Tradicionalna)
7.   Noge imamo še vedno iztegnjene, s prsti po ritmu izgovorjave potujemo od bokov do prstov na nogah. Začnemo s »ziki-ziki-ziki-ziki-ziki-ziki-zek«, nato nadaljujemo z vokalom, s katerim smo končali (zeke…zak…zaka…zok…zoko…zuk). Spreminjamo višine, jakost izgovorjave. Nato enak vzorec ponovimo še po sošolčevem hrbtu ali po njegovi levi roki in rami, medtem ko sedimo v krogu.
8.    Clapping game – A sailor went to sea, ploskamo pred sabo in po svojih kolenih. Najprej počasi, nato hitreje.


Osrednji del
Open, shut them

Učence povabim v krog. Predstavim glasbilo, ki nam bo danes delalo družbo.
Hello everyone, this is my guitar. It's made of wood and it has got six metal strings.

Ob kitari zapojemo pesem Open, shut them, s katero bomo naredili uvod v pridevnike oz. nasprotne pomene besed. Z igranjem skušam ponazoriti različne zvoke.

Open shut them, open shut them. [Open and shut your hands.]
Give a little clap, clap, clap.
 [Clap.]
Open shut them, open shut them.
Put them in your lap, lap, lap.
 [Pat your legs.]

Long and short.
Long and short. Long and short. [Spread your hands wide, and then put them close together.]
Long, long, long, long, long, short.
Long and short. Long and short.
 
Long, long, long, long, long, short

Please. No, thank you.
Please. No, thank you. Please. No, thank you.
[Clasp your hands under your chin as if asking for something, then shake your head and wave your hand in front of your face as if saying, "No, thank you."]
Please, please, please, please. No thank you.
Please. No, thank you. Please. No, thank you.
Please, please, please, please. No thank you.

Fast and slow.
Fast and slow. Fast and slow.
 [Move your hands round and round quickly, and then slowly.]
Fast, fast, fast, fast, slow, slow, slow.
Fast and slow. Fast and slow.
Fast, fast, fast, fast, slow, slow, slow.

Loud and quiet.
Loud and quiet. Loud and quiet.
 [Cup your hands around your mouth and shout, and then put your finger in front of your mouth like you are saying, "Shh."]
Loud, loud, loud, loud. Shh... Quiet.
Loud and quiet. Loud and quiet.
Loud, loud, loud, loud. Shh... Quiet.

Peek-a-boo.
Peek-a-boo. Peek-a-boo.
 [Place your hands in front of your face and then quickly move them away as you say, "Boo!"]
Peek-a, peek-a, peek-a-boo!
Peek-a-boo. Peek-a-boo.
Peek-a, peek-a, peek-a-boo!


Z učenci ob kitari ponovimo pare zvokov, ki smo jih lahko slišali med prepevanjem pesmi. Učenci na kitari ponazorijo lastnost tona.
Long – short, fast – slow, loud – quiet.
Katere lastnosti tonov ali zvoka pa bi lahko še zaigrali oz. slišali? Morda high-low (up-down).

Tones in pictures
Pred učence na tla postavim sličice, na katerih so različne podobe, ki predstavljajo lastnosti zvokov. 
Sličice so na razpolago TUKAJ.
Te simbole so otroci uporabljali že pri glasbeni umetnosti. Poiščemo pare.
Sličice poimenujemo,  pare večkrat ponovimo in jim obenem priredimo gibe iz uvodne pesmice.

Otroci se razdelijo v dvojice. Primejo se za roke in izvedejo gibalno igrico Roly Poly. 
Primer si lahko ogledate TU.
Izvedli bomo deklamacijo v gibanju, v katerega bomo vključili nove pare besed.

Roly, poly, roly, poly, long, long, long (otroci iztegnejo roke).
Roly poly, roly poly, short, short, short (otroci dlani pomaknejo skupaj).
Roly poly, roly poly, fast, fast, fast (hitro premikajo dlani drugo okoli druge).
Roly poly, roly poly, slow, slow, slow (dlani premikajo počasi).

Otroci zamenjajo par medtem ko štejem npr. do pet.

Roly, poly, roly poly, high, high, high (stopijo visoko na prste).
Roly, poly, roly, poly, low, low, low (počepnejo).
Roly, poly, roly, poly loud, loud, loud (glasno topotajo z nogami).
Roly poly, roly poly, quiet, quiet, quiet (stopicajo po prstih in šepetaje izgovarjajo besede).

Gibalno igrico lahko po želji ponovimo.

What's kazoo?
Da pa ne bom edina, ki ima s seboj svoj instrument, sem poskrbela za material in idejo, s čimer bodo svoj instrument izdelali tudi otroci. Gre za kazoo – učencem ga pokažem. To je instrument, ki je narejen iz kovine (slika) in oddaja značilen brenčajoč zvok. Najbližji slovenski približek je igranje na glavnik.

Kazoo izvira iz Afrike. Gre za instrument, ki so ga uporabljali v  obredne namene (pogrebi, iniciacija, zbiranje plemena). Ta instrument je bil narejen iz živalskega roga, čez katerega so napeli membrano (pajkovo mrežo ali preparirano živalsko kožo). Izvorni instrument se imenuje mirlinton.

V kazoo ne pihamo, ampak vanj mrmramo melodijo, pomagamo si z zlogi do, who, drrrrr, rrrr, brrrr, s čimer odlično urimo tudi naše mehko nebo in s tem gibkost naših govoril.

Kazoo nam krasno pokaže značilnosti zvoka – zvočne vibracije lahko slišimo, vidimo (membrana se trese, vibrira) pa tudi čutimo (tako na membrani kot tudi v nežnih vibracijah v naši lobanji, ko ustvarjamo zvok). Zvok, ki ga ustvarimo z našimi govorili se v cevi ojača, membrana (papir) ob koncu pa povzroči, da zvok vibrira.

Preizkusimo:
·         Kakšen bi bil zvok, če bi mrmrali v odprto cev?
·         Kakšen je zvok, če nežno mrmramo v zaprto cev?
·         Kakšen je zvok, če z dlanjo med igranjem  tapkamo po papirju?
·         Kakšen  je zvok, če papir/membrano predremo?

My Kazoo
Učenci imajo na posebni mizi pripravljeno vse potrebno za izdelavo svojega kazooja.
»Slowly, quietly and not touching anyone,« vzamejo kartonasti tulec, košček povoskanega papirja (peki papir) in elastiko in  vse prinesejo nazaj v krog.

Učenci na en konec kartona previdno položijo papirček in ga pritrdijo z elastiko. V kolikor želijo, lahko na posebni mizi z izvijačem v karton utrejo tri luknjice (pri tem jim pomagam).
Kazoo lahko otroci doma pobarvajo, okrasijo z nalepkami ...

Ogledamo si svoje instrumente. Poslušamo, tipamo, vonjamo.
Ustvarjamo različne zvoke, zvokom spreminjamo lastnosti (high, low, fast, slow, loud, quiet, long, short).
Poskusimo odigrati melodijo A Sailor Went to Sea.Vir: http://buggyandbuddy.com/exploring-sound-making-a-kazoo-science-invitation-saturday/

Who wants to be a conductor of the kazoo orchestra?
Učiteljica prevzamem vlogo dirigenta. Z rokami nakazujem, kako naj glasbeniki igrajo.
V vlogi dirigenta se preizkusijo tudi otroci, ki to želijo.
Skupaj z učenci na tablo s sličicami sestavimo melodijo in jo zaigramo. Ena skupinica otrok lahko zvoke podpre z gibi, druga igra, nato zamenjamo.

Zaključni del
Can you tell us, where kazoo is?
Učenci sedijo v krogu.
Povem, da bomo izšteli nekoga, ki bo sedel v  sredino in zaprl oči. Med prepevanjem pesmi si bomo ostali podajali  kazoo. Ko bom rekla »Stop!«, bo tisti, pri katerem se bo kazoo ustavil, hitro skril instrument za hrbet, učenec na sredini pa bo v treh poskusih skušal ugotoviti, kdo ima glasbilo.

Igro nadaljuje učenec, ki drži glasbilo.

Melodija: Tony Chestnut
Can you tell us, where kazoo is? Where it is? Where it is?
Can you tell us, where kazoo is? Tell us, where it is. STOP!

Goodbye song
Goodbye, goodbye, it's so nice to say.
Goodbye, goodbye and have a nice day.

Komentarji

Priljubljene objave