All about my ... face

Tretješolci.
Opisovali smo svoje obraze in se pogovarjali o čutilih.

Nekaj idej za utrjevanje besedišča za dele telesa (ali obraza):

One little finger song (Super Simple Songs)
S pesmijo ponovimo izraze za dele obraza. Za tretji razred je tale pesmica sicer precej enostavna, ampak še vedno "vžge", zato je še vedno del naših dejavnosti:

One little finger, one little finger, one little finger. [Hold up your index finger and bend it up and down.]
Tap tap tap. [Tap your finger against your other INDEX FINGER 3 times.]
Point your finger up. [Point up!]
Point your finger down. [Point down!]
Put it on your head. Head! [Put your finger on your head and say in a loud voice, "Head!"]

One little finger, one little finger, one little finger.
Tap tap tap. [Tap your finger against your HEAD 3 times.]
Point your finger up. [Point up!]
Point your finger down. [Point down!]
Put it on your nose. Nose! [Put your finger on your nose and say in a loud voice, "Nose!"]

One little finger, one little finger, one little finger.
Tap tap tap. [Tap your finger against your NOSE 3 times.]
Point your finger up. [Point up!]
Point your finger down. [Point down!]
Put it on your chin. Chin! [Put your finger on your chin and say in a loud voice, "Chin!"]

One little finger, one little finger, one little finger.
Tap tap tap. [Tap your finger against your CHIN 3 times.]
Point your finger up. [Point up!]
Point your finger down. [Point down!]
Put it on your eye. Eye! [Put your finger on your eye and say in a loud voice, "Eye!"]

Ear, cheek …


My face
Učence povabim v  krog. Govorim trditve, tisti, za katerega veljajo, vstanejo.
I have got brown hair.
I have got green eyes.
I have got freckles.
I have got big  teeth.

Učenci imajo pri sebi svoje fotografije. Ogledamo si jih, jih  razvrščamo glede na postavljene spremenljivke.
Nato se pogovorimo o svojih  čutilih. Večino organov za naša čutila imamo na obrazu.

V zvezek zapišemo naslov This is the way I feel the world.

I can see with my eyes.
I can hear with my ears.
I can smell with my nose.
I can taste with my tongue.
I can feel with my skin.

Vsaki povedi dodamo tudi slikovno ponazorilo, organ za čutilo in tisto, kar lahko z njim čutimo (npr. gledamo naravo, ljudi, televizijo … slišimo ptice, glasbo, promet … vohamo kruh, piškote, parfum … okušamo sok, liziko, pico … tipamo nekaj mehkega, hrapavega, ostrega …

Swap seats
Naredimo krog s stoli. En stol odvzamemo in v sredini kroga stoji eden od učencev, ki je ostal brez sedeža. Vsak otrok dobi nalepkico, ki si jo nalepi na točno določen del telesa, ki mu ga povem. Ko zakličem »Hands swap seats!«, učenec, ki je nalepkico nalepil na dlan, vstane in poišče prazen stol učenca, ki ravno tako išče novo mesto.
Ko zakličem »Body parts!«, zamenjajo položaje vsi.  Čez čas učenci nalepkico prilepijo na drug del telesa.

Drawing dictation with eyes closed
Otroci s pripravljenega kupčka vzamejo list papirja (lahko je na eni strani že porisan). Izberejo flomaster in zaprejo oči. Po nareku brez kukanja skušajo narisati obraz. (Lahko si tudi slečejo pulover in si z njim prevežejo oči.)
Draw a big head.
Draw two eyes.
Draw a nose.
Draw a mouth.
Draw two ears.
Draw curly hair on the head.

Face dice
Na tablo narišem preglednico, ki razlaga, kateri del obraza je povezan s katero številko (npr. 1 – a nose, 2 – a mouth, 3 – two eyes, 4 – two ears, 5 – eyebrows, 6 – hair).

Otroci potrebujejo zvezek (list) in igralno kocko (lahko rišejo tudi v manjših skupinah).
Glede na število, ki ga vržejo na kocki, narišejo določen del obraza in ga poimenujejo. Če učenec v različnih krogih vrže število pik, ki ga je že dosegel, da kocko naprej in ne nariše ničesar. Zmagovalec je učenec, ki prvi dokonča sliko obraza. 

Komentarji

Priljubljene objave