How's the weather?

Weather wheel chart
Izdelali smo vremenske karte, na njih označili osnovne vremenske znake, nato pa se igrali vremenske napovedovalce in napovedovali velike količine snega za celotno Gorenjsko. Hja, želje, želje:)Weather memory game
Na tablo prilepim slikovne kartice z vremenskimi pojavi. Ponovimo besedišče. Slikovne kartice razporedimo v matematično mrežo 3x3. Postopoma jih ob ponavljanju obrnemo.
Ali se lahko spomnimo, kje je kaj bilo? Can you tell me, where the sunny card is?

Kartice pritrdim na tablo v določenem vrstnem redu. Učenci ponovijo posamezno besedo za menoj, nato pa ritmično izrekamo zaporedje besed. Ob vsakem izrekanju vzamem po eno kartico iz vrste (oz. jo obrnem  okrog), učenci pa besedo kljub temu morajo izreči. Postopoma skrijem vse kartice.

Let's go for a walk
Na različna mesta v razredu položim kartice (in pripadajoče predmete), ki ponazarjajo vreme. Na vsaki postaji učenci opravijo določeno nalogo. Kam nas bo peljala cesta?

WALKING, WALKING, WALKING …. Oh, no! It`s raining! We need an umbrella! Can we have an umbrella, please? Thank you. And we need boots, too. Put on your boots!

TIP-TOE, TIP-TOE, TIP-TOE ... Oh, look! Snowflakes are falling down. We need mittens, don't we? Put on your mittens and catch snowflakes. Quick!


RUNNING, RUNNING, RUNNING….. Oh! It`s sunny now. We don`t need an umbrellas anymore. Take it away! But we do need sunglasses! … Wait! Is it … a rainbow! We did it! There`s a rainbow! How can we get it? 


Navdušila pa nas je tudi tale dvojica:


Komentarji

Priljubljene objave