Feelings

Obljuba dela dolg, zato objavljam videoposnetek, ki je bil tretješolcem všeč.


Ogledali smo si tudi slikanico How do you feel? in se ob prebiranju pogovarjali o naših čustvih in občutkih, ki so, ugotavljamo, zelo pestri.


Draw and run race
Učence razdelim v štiri skupine, na tablo pa napišem številke od 1 do 4. Prav tako vsak učenec dobi številko od 1 do 4. Vsaka skupina se usede v krog in dobi ovojnico z obrazkom, na katerem je narisano določeno čustvo. Med predvajanjem glasbe si učenci podajajo ovojnico. Ko se posnetek ustavi, tisti, ki ima pri sebi ovojnico, hitro pokuka vanjo in na tablo pod svojo številko nariše obrazek s čustvom ter sliko ubesedi. Ovojnice po vsakem krogu zamenjamo. Lahko tudi tekmujemo – točko dobi skupinica, katere predstavnik nalogo najhitreje pravilno opravi.

If it's good, step forward, if it's bad, step back
Učenci se postavijo v vrsto, jaz stojim pred njimi in obrnjena proti njim.
Najprej me z vprašanjem How are you?  oz. How do you feel? povprašajo po občutkih/počutju. Če omenim pozitivna občutja, stopijo korak naprej, če govorim o negativnih, stopijo korak nazaj.

I feel happy.
I feel sad.
I feel angry.

Komentarji

Priljubljene objave