Načini utrjevanja besedišča v 2. in 3. razredu


Naša sedanja tema je šolska učilnica. V nadaljevanju najdete nekaj idej za dejavnosti, ki jih lahko izvajate z učenci (starši pa s svojimi otroki) za utrjevanje besedišča.

Primer je predstavljen za osnovno besedišče v razredu: a desk, a chair, a window, the door, a bookcase.


Introducing vocabulary
Vsak učenec v krog prinese svinčnik, od mene pa dobi pet praznih lističev.
Besede se naučimo po metodi odmeva. Učenci vsako besedo, ki jo pokažem in izgovarjam, narišejo na svoj listič.
Nato vse kartice položim na tla in povabim, naj otroci s svojimi lističi naredijo enako. Kadar se dotaknem svoje kartice, se tudi otroci dotaknejo svoje. Večkrat ponovimo.

Otroci nato lahko razporejajo svoje lističe k predmetom v  razredu in  jih nato po navodilu tudi pobirajo. Pika, bring back the bookcase card, please.

Nato kartice obračam z navodilom Turn around the desk card. / Turn around "the chair".
Učenci nato v parih utrjujejo besedišče na enak način.


Knock-knock
Zberemo vse slikovne kartice. Učencem naročim, naj zaprejo oči (lahko tudi ležejo na tla). Sprehajam se po razredu, se približam  eni od stvari, ki smo jih vadili  in  nanjo dvakrat potrkam. Otroci na moj znak zakličejo, na kaj sem potrkala. Lahko določimo tudi enega od učencev, da prevzame vlogo učitelja in trka po razredu.

Classroom Objects Touch
Otroci se zberejo na sredini razreda. Ko zakličem: »Touch the door!« se vsi dotaknejo vrat. Po nekajkratnih ponovitvah v  igro umestim še ostalo znano besedišče (barve …).

Hide and Find
Za igro potrebujem majhno igračko (npr. medvedka Srečka – Lucky). Otroci naj zaprejo oči, jaz pa ga skrijem nekam blizu predmetov o katerih smo govorili. Prostovoljca pošljemo iz razreda in skrijemo medvedka, ko pride v  razred, ga usmerjamo z besedo »hot«, če se nahaja blizu oz. besedo »cold«, če je daleč od mesta, kamor smo skrili medvedka.

Find Me in  the Classroom
Preberemo kratko zgodbico o pikapolonici, ki se je skrivala v razredu. Ob vsaki sliki ponovimo besedišče, nato pa skušamo najti skrito pikapolonico.
T (reading from page 1): »Hello, I'm Liana Ladybug. Look, she's in a classroom. What's this (points at the door)?«
S: »Door!«
T: »Yes, that's right. And what colour is it?«
S: »Red!«
T: »Yes, it's red.« Oh, let's look. Where is Liana Ladybug?«
S: »Chair!«
T: »Oh yes, there she is – under the chair! Repeat »Under the chair.«
S: »Under the chair.«
Ko ugotovim, da učenci zgodbo spremljajo in razumejo, jim malce ponagajam in sprašujem po lokacijah, ki niso prave.

Gradivo najdete na: http://www.eslkidstuff.com/esl-kids-readers.html#.V9fWYU2LTIU

Vocabulary Basketball
Potrebujemo koš za papir in  dve papirnati žogi (lahko iz časopisnega papirja). Naredimo dve skupini in jih  postavimo pred na isto razdaljo pred koš. Premešam slikovne kartice. Oba prva igralca vržeta žogico. Če zadeneta koš, imata možnost poimenovanja slikovne kartice. Če jo igralec poimenuje pravilno, skupina dobi točko. Zmaga skupina z več točkami. 

Otroci so naaaaaaaaaajbolj uživali pri igri Vocabulary Basketball:

Priljubljene objave