Delo v paru - vaja za govorjenje

Korajžo pri ustnem sporočanju (govorjenju) lahko spodbujamo tudi z delom v  paru.

Učenci se razdelijo v  pare, vsak pa dobi delovni list z besediščem (v našem primeru s šolskimi potrebščinami).

Otroci pripravijo barvice in sedejo s hrbtom drug  proti drugemu. Nato si narekujejo, kaj naj drugi pobarva na sliki. Npr. It's a red pencil. Obenem "narekovalec" prav tako pobarva enako sliko z  enako barvo na svojem listu. Ob koncu s primerjanjem slik učenca preverita razumevanje drug drugega.

Učitelj je v vlogi opazovalca in "nadzornika". Pozorni smo, da učenci res (pravilno) uporabljajo strukturo, ki jo želimo utrjevati.

Preprost učni list najdete TU.


Priljubljene objave