Prepositions of place - simple activities

Spodaj je na razpolago nekaj zelo enostavnih idej za dejavnosti ob uvajanju krajevnih predlogov pri začetnem učenju tujega jezika. Mi se jih učimo v sklopu našega doma in okolice.


Prepositions of Place Song
Z učenci si ogledamo posnetek, ki ponazarja krajevne predloge, obenem jih lahko usmerimo tudi na rime: 
addapted from: BusyBeavers.com

Nato učence povabim, da pripravijo peresnico in svinčnik. Ob  prepevanju prestavljajo svinčnik glede na peresnico, tako kot teče besedilo pesmi.

Introduction of prepositions
Potrebujem škatlico in plišasto igračko. Položim igračko v škatlo, tako da je učenci je vidijo. Pretresem in škatlo podam v krogu. Vprašam jih: »What do you think is in  the box?« Učenci ugibajo. Ko vsi pridejo na vrsto za ugibanje, vzamem igračko iz škatle in  jo položim nanjo.
Vprašam: »Where is it?«
Uvedem krajevni predlog »on« in  nato »it's on the box.« Enako naredim z under, in front of, behind, next to, between.

Practice the prepositions
Učence povabim, da si ponovno pripravijo peresnico in  svinčnik/šilček … Razdelijo se v pare in se izmenjaje sprašujejo ter odgovarjajo na vprašanja.
»Where is it?« »It's on the pencilcase.«

Where Is/ Where Are
Vzamem igračko Geralda in prosim učence, da zaprejo oči. Skrijem ga nekje v  razredu (npr. pod mizo). Učence prosim, naj odprejo oči in jih vprašam: »Where is Gerald?«
Učenci ugibajo po naslednjem vzorcu: "Is it (under) the (chair)?"
Ko Geralda najdemo, sezujem čevlje in jih poimenujem »They are shoes.« ter posebej poudarim razliko med is in are. Igro ponovimo, s tem, da učenci vprašajo: "Are they (behind) the (desk)?".
Vajo ponovimo z igro v parih.

Drawing dictation
There is a little house … Behind the house there is a tree … There are four apples on the tree … There is a big car in  front of  the house… We can see a man sitting in the car … There are two bushes near the house … Between the bushes, there are flowers … There is a mountain far from the house …

Komentarji

Priljubljene objave