House

Začeli smo s hišo in prostori v  njej, nadaljevali pa bomo z domačo pokrajino. V tretjem, se ve.


Our House Poster
Učenci se razporedijo v manjše skupine. Vsaka skupina dobi plakat, na katerega naredi velik obris hiše z vsaj petimi prostori. V hišo umestijo: A sitting room, a kitchen, a bedroom, a bathroom, stairs, the garden.
Vsak prostor opremijo s slikovnim gradivom, ki ga izrežejo iz reklam. V sobo tudi zapišejo besedo zanj. Poiščejo jo v slikovnih slovarjih, ki so na razpolago. Plakat premislijo, si razdelijo delo in pri tem enakovredno sodelujejo.

Rooms of a house quiz (addapted from eslkidstuff.com/esl-kids-lesson-plans.html)

Otroci ostanejo v skupinah, v katerih so delali plakate. Izberejo predstavnika, ki dobi papir in svinčnik. Nanj zapiše števila od 1 do 12 (na levo stran lista). Na vprašanja lahko skupina odgovarja ali s sliko ali z besedo, pred zapisom odgovora pa se morajo med seboj vedno posvetovati in zapisati /narisati odgovor s katerim se vsi strinjajo.

1. Where in the house do you brush your teeth? (bathroom)
2. Where in the house do you cook food? (kitchen)
3. Where in the house do you sleep at night? (bedroom)
4. Where in the house do you eat dinner? (dining room)
5. Where in the house do you sit with your family and watch TV? (living/sitting room)
6. Where do you see grass? (garden)
7. Where are your books, toys and games (bedroom)
8. Where are the dishes washed? (kitchen)
9.  Where can you sunbathe? (garden)
10. Where does your family relax together? (living/sitting room)
11. Where can you get wet inside your house? (bathroom)

12. Where is the largest table? (dining room) 

Our House Posters – Let's take a look
Ogledamo si vse v prejšnji uri nastale plakate. Otroci ostanejo v skupinah, vsaka skupina pa dobi svoj slikovni slovar in nekaj samolepilnih  lističev. Vsaki skupini povem nabor besed, ki jih morajo poiskati v slovarju, jih v angleščini napisati na listič, potem pa listič umestiti na svoj plakat. Plakate skušamo čim bolj enakomerno razporediti po razredu.

Besedišče za delo po skupinah, primeri:
  • skupina 1: hladilnik, postelja, kad
  • skupina 2: streha, štedilnik, stopnice
  • skupina 3: fotelj oz. kavč, stranišče, svetilka
  • skupina 4: vrt, umivalnik, dimnikFoto: 3. Javorje


Touch the picture
Vsi učenci se posedejo v krog na sredino razreda. Sama grem do vsakega plakata in nekajkrat ponovim zapisane besede na njem. Povem, da bom poklicala tri učence, nato pa hitro povedala, česa naj se dotaknejo. Kdor se bo najhitreje dotaknil omenjenega, bo zmagovalec. Lahko igramo tudi več krogov (zmagovalci z zmagovalci) oz. na izpadanje. Učenci se nato sami razporedijo v pare.
Prvi učenec govori, česa se mora drugi dotakniti, nato vlogi zamenjata. 
Komentarji

Priljubljene objave