Easter Brain Gym - telovadba za možgane v praksi

Vsakemu otroku na mizo z lepilnim trakom prilepimo bel list formata A3, ki ga z navpičnico razdelimo na dva dela. 

Gre za vajo iz sklopa 26 vaj za boljši učni uspeh, ki so zapisane v  knjigi Telovadba za možgane. 
Z njeno pomočjo vzpostavimo občutek za smer in orientacijo v prostoru glede na svoje telo. Ko razvijamo občutek za razlikovanje leve in desne strani pri risanju in pisanju, začnemo doživljati sebe kot središče in k aktivnejšemu povezovanju spodbudimo tudi obe možganski polovici.

Na vajo se najprej pripravimo tako, da se z obema rokama in različnimi prsti na rokah dotikamo obeh palcev. Nato simetrično rišemo po zraku z rameni, komolci, zapestji.

Učence povabimo, da z velikimi gibi rok kar s kazalcema rišejo po veliki površini. Vrat in oči so sproščeni.
Poudarek naj bo na izvajanju, ne na izdelku.
Spodbujamo sproščeno gibanje glave in oči.

V današnjem primeru so otroci risali velikonočno jajce, lahko so uporabljali različne flomastre, risali vzorce, barvali … predvsem pa so se trudili obe roki uporabljati istočasno. 

Denisson, E. (1989): Telovadba za možgane, Brain Gym. Ljubljana: Rokus.Priljubljene objave