Pictionary

Otroci pri pouku angleščine večkrat delajo lasten slikovni slovar. Dobijo delovni list z nekaj besedami in slikovne slovarje. V skupinah ali parih nato v slovarju iščejo besede zapisane na listu, ki jih v okvirčke ilustrirajo.

Tak način dela se mi zdi zelo dober, saj morajo pri iskanju besedo "razstaviti" na posamezne črke, poiskati prvo črko tako na listu kot v slovarju in jo prepoznati v množici ostalih, s čimer urijo vidno razločevanje.

Spletni prevajalniki nas v tem smislu prikrajšajo za raziskovanje, saj nam precej hitro ponudijo "rešitev". Plus za prihranek pri času in minus za zadovoljstvo, ko otrok z vloženim trudom sam pride do pravilne "rešitve".

Primer povsem enostavnega učnega lista dobite TU.

Priljubljene objave