Angleščina in Euler-Vennov diagram?

Kako v tretjem razredu povezati matematiko in angleščino? Skozi števila, računanje, denar, trgovino in seveda s številnimi različnimi prikazi. 

Danes z vami delim drobno idejo, kako pri angleščini ponoviti matematični Euler-Vennov diagram. Saj veste, gre za dve množici, ki imata med seboj presečišče, v katerega lahko uvrstimo elemente, ki imajo lastnosti tako prve kot druge množice.

Ob vertikalnem povezovanju z učiteljicami v drugem VIO, sem poskusila pri delu s tretješolci uvesti osebna zaimka HE in SHE.

Z učenci smo si najprej ogledali različne lističe z besedami kot so grandma, Mr, Susan, sister, husband, grandson, Miss, Bill ...

Učenci so ugotovili, da bi jih lahko razporedili v dve množici - osebe moškega spola in osebe ženskega spola. Besede smo razvrstili v dva hulahop obroča. Lahko uporabite dve kolebnici ali pa izkoristite sončne dni in diagrame rišete s kredo na šolskem igrišču. 

Nato pa sem dodala še besede grandparent, parent, child, human being ...

Te, so učenci hitro ugotovili, bi lahko umestili v obe množici, zato smo obroča prekrižali, da smo dobili presečišče, v katerem sta veljali obe lastnosti.

Preprosto smo ponovili hkrati družinske člane in nekaj matematike. Dve muhi na en mah, ali kako že pravijo:)


Komentarji

Priljubljene objave