Listening Dots

V priročniku Primary Communication Box iz leta 2005 (btw, ta priročnik je namenjen tudi fotokopiranju) sem našla krasno idejo za začetno branje in  pisanje.

Gre za vajo Listening Dots.

Učenca v paru dobita vsak svoj delovni list, ki je  zasnovan na način  nalog povezovanja števil v zaporedju. Pri tej vaji morata tako narekovati (torej glasno brati) zapisane besede kot tudi pozorno poslušati, po poslušanju brati in iskati besede ter jih  povezovati v zaporedje.

Na ta način lahko utrjujete besedišče znotraj obravnavanih tem, ki ga sami izberete, lahko pa učenci sami izdelajo igro in pri tem tudi pišejo.

Primer:


Komentarji

Priljubljene objave