Home Sweet Home

Na študijskih skupinah večkrat slišimo primere dobrih praks, za kar sem, vsaj jaz osebno, zelo hvaležna. Predvsem svetovalkam in učiteljicam, ki te primere delijo. Nazadnje smo se precej pogovarjali o  tematski učni pripravi, ki skozi nanizane učne ure skuša učencem predstaviti neko zaključeno temo z različnih vidikov, seveda starosti primerno.
Pri tem je pomembno in potrebno, da nagovarjamo različne tipe inteligentnosti od jezikovne, glasbene, logično-matematične, prostorske, telesno gibalne, naravoslovne pa vse do osebne in  medosebne inteligentnosti.

S tretješolci smo se v minulem mesecu intenzivno ukvarjali s temo HOME, SWEET HOME.
Za tiste, ki so vam v pomoč konkretne ideje, bom na kratko predstavila, kako smo temo pripeljali od začetka pa nekje do tam, do koder sem smatrala, da bo besedišča za devetletnike za letos zadosti.

Začeli  smo s pravljico The Goldilocks and the Three Bears. Lahko si pomagate z nešteto posnetki na družbenih kanalih, jaz pa imam srečo, da imam doma krasno slikanico s hudomušno in sicer malce drugačno zgodbico, ki jo vedno z veseljem podelim s svojimi učenci.Ker jo učenci že poznajo, so se lažje osredotočili na besedišče povezano s hišo, njeno okolico in prostori v  njej. Izbrane prostore smo ponazarjali z gibi in  se igrali različne igre, ki so nas spodbudile, da malce zamenjamo položaje.


Swap your room!
Naredimo krog s stoli tako, da je eden brez sedeža, ostali pa s hrbtom gledajo eden proti drugemu. Ostali sedijo, zunaj kroga pa je tisti, ki nima sedeža.
Vsak otrok predhodno na listek nariše en predmet iz določena prostora, ki mu ga zašepetam na uho. Po dva učenca imata enako navodilo in si drug drugega zapomnita. Ko zakličem »Kitchen swap seats!«, učenec 1 vstane, steče na mesto učenca 2 ter obratno. Ta čas učenec brez stola skuša zasesti prazen stol. Ko zakličem »House!«, zamenjajo položaje vsi. Čez čas učenci zamenjajo slike med seboj.

I'M AN ARCHITECT
Nato smo se z učenci prelevili v arhitekte. In to takšne, ki morajo med seboj sodelovati v parih. Vsak par je dobil obris hiše, ki ga je moral opremiti s pohištvom. Par se je najprej dogovoril, katere prostore bo umestil na svoj plakat.

Vsak prostor so opremili s slikovnim gradivom, ki so ga izrezali iz reklam ali pa so dodali lastno sliko. Prostor so tudi poimenovali. V vsakem prostoru so nato izbrali dva ali tri kose pohištva, ki so jih želeli poimenovati. Pri iskanju besed so si pomagali s slikovnimi slovarji, jaz pa sem jim nudila pomoč pri izgovorjavi.
Ob  koncu so morali plakat tudi predstaviti, sošolci arhitekti pa so njihovo delo ovrednotili.

 

Pri prvi točki so povedali, katere prostore ima njihova hiša:
This is a kitchen. This is a sitting room. This is a game room. This is a bathroom ...

Nato so nadaljevali z izbranim pohištvom:
There is a lamp in  the bedroom. 
There is a fridge in the kitchen.

Ob koncu pa povedali še, kateri prostor v  hiši jim je najljubši:
My favourite room in  the house is ...

Predlogo za hišo lahko dobite TUKAJ.

Arhitekti so se precej ukvarjali s prostorskim načrtovanjem in  iskanjem ustreznega besedišča v slovarjih, zato smo v nadaljevanju vadili tudi branje in  pisanje.
Učenci so dobili prazno mrežo. Najprej so se v manjših skupinah odločili, katere besede in koliko le-teh bodo skrili v  mrežo. Nato so mrežo vodoravno in  navpično v obeh smereh napolnili z izbranimi besedami, prazne kvadratke pa napolnili s poljubnimi črkami.
Drugi par je skušal v mreži poiskati skrite besede in  jih umestiti v prave prostore v  hiši. To so naredili tako, da so vse besede, ki so spadale v en  prostor, označili z enako barvo. 

Preprosto predlogo lahko dobite TU.
PREPOSITIONS OF PLACE
Po tistem, ko smo spoznali delčke besedišča v povezavi s hišo in jih  uspeli uporabiti tudi v  preprostih  povedih, smo se lotili krajevnih predlogov, torej tega, da povemo, kje se nekaj nahaja. Več o načinu posredovanja snovi in  dejavnostih si lahko preberete V TEM PRISPEVKU.

Napočil je čas, da pokukamo čez ograjo našega vrta v sosesko ...

WHERE I LIVE


Z učenci smo si ogledali knjigo o deklici Emmi, ki predstavlja svojo sosesko. Najprej sem predstavila manj znano besedišče, ki so ga otroci po metodi odmeva There's a market… in ob pomoči ploskanja ponavljali za menoj.
Kratko zgodbo sem najprej prebrala sama. Ob branju smo ponovili dneve v tednu, besedišče povezano z družino in vsakodnevnimi dejavnostmi.

Pri ponovnem branju vlogo prevzamejo učenci. Opozorila sem jih na jasno in razločno branje. Povedi, ki jih prebirajo so kratke in enostavčne.

Ponovili smo besedišče in se pogovorili o tem, kaj se v našem kraju/soseski nahaja in česa nimamo. Imamo morda kakšno stavbo, ki na listu ni zapisana? Katero? V slovarju poiščemo poimenovanja.

Učencem na tablo projiciram vprašanja, ki jih najprej prepišejo v zvezek.

I run and play here.
I give the cats food here.
I eat cake here.
I see my friends and my teacher here.
I buy apples and bananas here.
I live here.

Poleg vsakega vprašanja umestijo besedo, ki velja za zapisano.
I run and play here – PARK.

Where is/ Where are?
Na spletu smo preko aplikacije Google Earth poiskali fotografijo Poljan iz zraka. Orientirali smo se glede na strani neba (North, South, East, West) in označimo posebne stavbe v  našem naselju.
S pomočjo krajevnih predlogov opredeljujemo položaj določene stavbe. 
Otroci se razdelijo v pare. 
Vsak par mora za naslednji par sošolcev postaviti vprašanje npr. Where is our school? 
Par sošolcev odgovori: It's next to the house .../between the playground and the house ...

 My Dream Town Map
Učence spodbudim, da v zvezek napišejo naslov My Dream Town Map.
Narišejo zemljevid, v katerega umestijo vsaj pet stavb, ki smo jih danes spoznali. Ob svoj načrt, ki mora imeti označene smeri neba, legendo, avtorja in merilo, zapišejo tudi pet povedi, s katerimi povedo, kje se kaj nahaja.

Park is next to school.
House is in  the neighbourhood.
Market is behind the pet shop. 

   ANIMAL HABITATS
Ker pa bivalna okolja niso samo urbana, smo se ozrli tudi v naravo in pokukali v svet živali. Preko številnih  knjig smo v knjižnici poiskali, katera in kakšna so življenjska okolja različnih živali. Zanimalo nas je, kje živi netopir, kamela, povodni konj, rjavi medved, kača ...
Pripravili smo spomin, kjer sta par tvorila žival in  njen življenjski prostor, obenem pa smo tvorili in zapisovali tudi preproste povedi:
A bat lives in a cave.
A bear lives in the forest.
A cow lives on a farm ...

Tukaj smo naš sklop zaključili. V svet pa se bomo ozrli  spet drugo leto.Komentarji

Priljubljene objave