The Mitten

Današnji prispevek ni moja ideja, ampak sem zgodbo skupaj z dejavnostmi vzela iz priročnika My Fairyland 1, avtoric Andree German Velušček in Bernarde Avsenik.

Zgodbico moji prvošolci poznajo že iz vrtca, a v različici z drugimi nastopajočimi živalmi. Ker nam vsako leto dejavnosti zelo lepo uspejo, z vami delim ideje zgoraj zapisanih  avtoric. 

Source of the picture: https://freeclipartspot.com/article/top-71-mitten-clip-art/3#&gid=1&pid=2

Za dejavnosti potrebujemo tamburin, slikovne kartice živali ali lutke. Število dejavnosti je primerno za dve ali tri šolske ure. 

Tamburin sounds
S tamburinom ustvarjam zvoke, ki ponazarjajo gibanje živali. Gib najprej pokažem sama, nato ga ponavljajo tudi učenci. Skušam prikazati miško, medveda, lisico, zajca, sovo …

The Mitten
Pokažem pikasto rokavico (jaz si izposodim kar tisto iz kuhinje) in otroke spodbudim, da ugibajo, kaj se bo v pravljici dogajalo v povezavi z rokavico.
Pripovedujem pravljico; pri tem kažem sličice in uporabljam obilo gestikulacije. Sproti preverjam razumevanje (otroke spodbujam, da kar v maternem jeziku obnavljajo pomembne dogodke v pravljici).

Zgodbica je vzeta iz priročnika My Fairyland 1:
It was a very cold day in  the forest. A little boy went for a walk and lost one of his mittens.

Soon a little rabbit came along. »Look! A mitten!« said the rabbit. It was very cold so the rabbit hopped into the mitten to get warm.

An owl came along. »Look! A mitten!« said the owl. It was very cold so the owl flew into the mitten to get warm.

Then a frog came along. »Look! A mitten!« said the frog. It was very cold so the frog jumped into the mitten to get warm.

After a while a fox came along. »Look! A mitten!« said the fox. It was very cold so the fox trotted into the mitten to get warm.

A little bit later a bear came along. »Look! A mitten!« said the bear. It was very cold so the bear lumbered into the mitten to get warm.

Then a hedgehog came along. »Look! A mitten!« said the hedgehog. It was very cold so the hedgehog hurried into the mitten to get warm.

Finally a little mouse came by. »Look! A mitten!« said the rabbit. It was very cold so the mouse scurried into the mitten to get warm.

Now the mitten was so full that it split into many pieces, throwing all the animals into the snow!

Later that day when the little boy found the pieces of his mitten, he was sad, but when his grandmother knitted him a new mitten, he was happy again.

Ob ponovnem pripovedovanju zgodbe učencem razdelim slikovne kartice. Ko je na vrsti žival na sličici, ponazorijo njeno gibanje in  jo položijo v rokavičko.


foto: Katja Zorko

Otrokom pokažem tamburin. Povem jim, da bo brez besed poskušal pokazati živali v pravljici. Za začetek izberem miško in s prsti nežno "tapkam" po glasbilu. Otroke povabim, naj ugibajo, katera žival se giblje na tak način.
Na enak način uvedem tudi ostale živali (glasno počasno topotanje za medveda, drsanje po bobenčku za lisico …).

Slušno razumevanje lahko preverimo tudi tako, da učenci na list v rokavičko (lahko tudi v parih ali skupinah) narišejo živali, ki so v zgodbi nastopale.

Magic Sounds
Otroke razdelim v manjše skupinice. Skupinice se razporedijo po prostoru. Vsaka skupina bo predstavljala eno žival. Pri tem uporabim magične besede: ABRACADABRA, HOCUS, POCUS, TADAAAAAM … YOU ARE (FOXES)! Skupinice živali: mice, foxes, bears, owls, frogs.


Skupinice naj zaspijo, zbudi pa jih lahko le njihov zvok bobenčka. Takrat v ustreznem ritmu hodijo po prostoru ob znaku »INTO THE MITTEN!« pa se vrnejo na svoje mesto. Igro izvedem vsaj tolikokrat, da bodo vse živali vsaj enkrat prišle na vrsto.

Role Playing
Otroke razporedim tako, da po dva otroka igrata določeno žival iz pravljice, s preostalimi otroki pa naredimo krog – rokavičko. Živali postavim po prostoru, lahko tudi tako, kot si tudi sicer sledijo v pravljici.

Odigramo vloge; pri tem ob prvi ponovitvi hodim okrog in usmerjam otroke. Otroke spodbudim, da posnemajo gibanje živali, ki jo igrajo.
Uvedem »rimanko«:

Knock, knock, knock,
ding, dong, ding,
I`m so cold,
please let me in!

Ko vstopi zadnja žival, bo v rokavički precejšnja gneča in se bo razpočila (otroci popadajo po tleh).

Igro večkrat ponovimo, igralci pa se menjajo. 
S pomočjo Orffovega instrumentarija  lahko živalim dodamo tudi ritmično spremljavo.

Vlogo rokavičke dodelim učencem, ki se ne želijo izpostavljati, vendar jih kasneje vseeno povabim, da se preizkusijo tudi v vlogah živali. 
Komentarji

Priljubljene objave