Jolly Songs A-Z

Prvošolci pričenjajo z opismenjevanjem. Tudi pri angleščini bomo naredili kakšno grafomotorično vajo, urili svojo izreko in zaznavo prvih glasov v besedah. Vsakič, ko bodo pri slovenščini spoznali nov glas in  novo črko, bomo pri angleščini za utrjevanje glasovnega zavedanja uporabili kratko pesmico, ki jo bomo pospremili z gibom. V kolikor boste vadili skupaj s svojimi otroki, vam je na voljo spodnji posnetek.

Have fun!


Tako pa potekajo vaje za jasno in  razločno izreko. 
Vsako šolsko uro nekaj vaj v nekaj minutah. 


Priljubljene objave