Drugošolci in vaje za izreko

Učence skušam usmerjati v zavedanje, kako zelo pomembna je jasna in razločna  izreka. Prav zato skoraj vedno na začetku ure nekaj minut posvetimo "ogrevanju govoril".Priljubljene objave