Games on numbers

 


Prvošolci urijo grafomotoriko tudi z zapisovanjem številk in števil do 20, skačejo "super ristanc", se igrajo skrivalnice, preštevajo naprej, nazaj in vse naokoli ...


Drugošolci spoznavajo desetiške enote. Saj veste, zaenkrat še zgolj desetice in  enice. Pri angleščini pa smo se v sklopu sveta, ki nas obdaja, pogovarjali o letnih časih, mesecih, o vremenu, ob tem pa krenili tudi na pot k številkam. Ha, le kako bomo povedali, koliko stopinj je zunaj, če ne znamo številk tja do 30?

V nadaljevanju lahko pobrskate med idejami. Nekatere vključujejo celostni telesni odziv, druge spodbujajo k razmišljanju, tretje so namenjene sprostitvi. Skratka ... preglejte, spremenite, uporabite:)


Magic bag
Učencem v krogu podam vrečko s številnimi predmeti, ki jo v prvem delu samo otipajo in povedo, kaj mislijo, da je v  njej. V drugem krogu sme vsak od učenec iz vrečke vzeti en predmet (drobne šolske potrebščine in igrače). Ko razdelimo vse predmete, si jih ogledamo in jih poimenujemo (glue stick, scissors, marbles, pencils, coloured pencils, rubbers …).

Učenci jih v tišini uredijo v skupine.

Predmete v vsakem zabojčku skupaj glasno preštevamo. Najprej vsi skupaj, nato kdor želi.
Vzamem enega od zabojčkov in prosim nekoga od učencev, da mi poda še en zabojček, v katerem pa je manj predmetov. Povemo, da temu rečemo less, tam, kjer je predmetov več pa more.
Učenci lahko sami izberejo zabojček in nato povabijo sošolca: Jerca, please pick more (or less) ... Sošolec posluša navodilo in se ravna po njem.

*Štetje in primerjanje ponovimo tudi na primeru tabele z imeni, likov, slik na steni …

Calling out numbers
Otroke povabim, naj se razporedijo po razredu. Ko zakličem številko (in jo pokažem s prsti), se postavijo v tolikšno številčno skupino. Načine gibanja sproti spreminjamo.

How many steps from the wall?

Učenci se postavijo ob steno. Ko povem število ali ga pokažem s prsti, naredijo toliko korakov proti meni. Prvi, ki pride so nasprotne stene, ne da bi se zmotil, je zmagovalec. Kdor se pri štetju zmoti, se vrne na začetek – ob steno.

Numbers on my back
Usedemo se v krog, nato pa se zasukamo tako, da nam sošolec lahko riše po hrbtu. Narekujem, kaj in koliko naj učenci s prstom narišejo sošolcu na hrbet.

Draw three squares.
Draw one circle.
Draw two triangles.
Draw  …

Number calling (*Igro igramo na šolskem hodniku.)
Učenci sedijo v dveh kolonah drug za drugim. Vsak učenec v koloni dobi eno številko. Na cilju leži na tleh obroč. Na klic npr.: Six! stečeta oba igralca s to številko do cilja, stopita v obroč in ga dvigneta čez glavo. Obroč položita nazaj na tla in stečeta na svoj prostor. Kdor prvi sede, dobi točko za svojo skupino.

There were ten in the bed
Po metodi odmeva se skupaj z gibi naučimo pesem There were ten in the bed.
Pesmico tudi gibalno ponazorimo – individualno in v skupini.  ♫ Here we go!
There were ten in the bed [Hold up 10 fingers.]
and the little one said, [Hold your hands close together, indicating 'small.']
"Roll over, roll over" [Roll hands around each other, or each student turns to the right and says, "Roll over! Roll over!"]
So they all rolled over and one fell out. [Everyone rolls to the right and the student in the first chair 'falls out' of the bed.]

Nine! [Hold up 10 fingers and then take one away, leaving 9.]
There were nine in the bed [Hold up 9 fingers.]
and the little one said,
"Roll over, roll over"
So they all rolled over and one fell out.

Eight! Seven! Six! Five! Four! Three! Two!

One! [Hold up 2 fingers and then take one away, leaving 1.]
There was one in the bed [Hold up 1 finger.]
and the little one said:
"I'm lonely...[sigh]" [The one remaining student lays down on the chair, then everyone shouts "WAKE UP!" and the student falls out of bed.] ♫

(Source: www.supersimplelearning.com)

A score for you! 
Na tablo zapišem pet števil od 11 do 20 (30). Otroci se razdelijo v dve skupini, vsaka skupina pa dobi žogo.
Z določene razdalje morajo zadeti število na tabli, ki ga povem. Če zadenejo pravo število, dobijo točko, če ne zadenejo, ostanejo brez nje. Zmaga skupina, ki zbere več točk. 

Buzz fizz
Stojimo v krogu. Izžrebamo določeno število. Otroci štejejo od ena do deset, tisti učenec, ki pa bi moral povedati izžrebano število, namesto tega reče »buzz«. Če se zmoti, se usede na tla.

I've got six, who's got four?
Učencem razdelim igralne kartice. Začne tisti, ki ima na kartici narisano majhno sonce.
Pove: »I've got one, who' s got six.« Tisti, ki ima six, nadaljuje z igro.

Predloge, ki jih lahko natisnete, dobite NA TEM MESTU. Number game with a ball
Otroci stojijo v krogu, jaz pa sredi kroga z žogo v rokah. Vržem žogo prvemu učencu, nato drugemu itd. Otroci se preštevajo in sledijo zaporedju.

»One. I'm number one.«
»Two. I'm number two.«
»Three ….«

Igramo do deset in potem od enajst do dvajset, lahko tudi naprej.
Če se kdo zmoti ali nalašč nerodno vrže žogo, mu rečem: »Goodbye to you!« Ko se zmoti naslednji, to rečem njemu, prvega pa povabim nazaj: »Hello again!«

»How many claps do you hear?« Zaploskam in učenci povedo številko ali odgovorijo z odmevom ploskov. Nato pridejo na vrsto »taps« itn.

Komentarji

Priljubljene objave