Easter Egg Hunt Lesson


Zgodba je povzeta po My Fairyland (German Velušček).
Hvala!

Easter Story
Na tablo ali na tla v krogu razporedim slikovne kartice. Učence povabim, da si kartice dobro ogledajo in premislijo, kaj slike prikazujejo.
Skupaj z otroki nato poimenujemo nastopajoče in predmete na sliki.

Bi znali vse skupaj sestaviti v zgodbo?
Kakšna bi bila zgodba?
Kdo bi bil glavni junak?
Kaj bi počel?

Otroci pripovedujejo svoje različice, ob koncu pa jim sama povem tole:

It was Easter. The Easter Bunny and his friends were having an Easter egg hunt in the garden. There were hundreds of wonderful, colourful eggs hidden everywhere.

They all had their baskets.

The Easter Bunny was very lucky. He had already found eight eggs. Two were blue, two were yellow, two were red and two were green. He was very happy. He hopped around singing his happy song:
»I'm a happy bunny, I'm hopping around, I like Easter it's Easter time!«

As he was hopping he saw his friend Mole. Mole was sitting under the tree. He looked sad. The Easter Bunny said: »Why are you so sad, my friend?« It's Easter time, you should be happy, hopping around, looking for Easter Eggs.«

»I don't see very well and it's so hard for me to look for eggs. I have only found one egg so far and I have lost that one already. It was in my basket but now it's gone.«

The Easter Bunny felt sorry for Mole.

»Here, you can have half of my eggs. You can have one blue, one yellow, one red and one green egg,« said the Easter Bunny and put the eggs into Mole's basket.

Mole was very happy. »Thank you, Easter Bunny, you are a good friend,« said Mole and stood up.
As he stood up, right there, under the tree lay the most beautiful Easter egg the Easter Bunny had ever seen. It was shiny, colourful and covered in beautiful patterns. 

»There is your egg, Mole. You were sitting on it! And it is so beautiful!« said the Easter Bunny to his friend Mole.
»It is?« asked Mole. »Well I can't see it anyway, so if you want it, you can have it. I'm happy with the eggs you gave me.«

The Easter Bunny was thrilled.
»I can? Oh, thank you, Mole, you are a good friend, too.«
They picked up their baskets and carried on egg hunting … together.

Skupaj z otroki obnovimo pravljico še enkrat. Če zmorejo uporabiti kakšno angleško besedo, jih spodbudim in pohvalim.

Easter Egg Search
Že pred uro nekam v razred skrijem majhno košarico (vrečko) s papirnatimi jajci. Izštejemo tri učence, ki bodo odšli ven in košaro iskali. Medtem, ko si izšteti otroci zunaj, ostalim razkrijem skrivališče.  Otroke, ki iščejo usmerjamo s cold, če so oddaljeni od košarice in hot, če so blizu nje.

Nato košarico izpraznimo in si ogledamo pirhe. Nekateri so enobarvni, drugi pikasti, tretji črtasti … razvrstimo jih v skupine in preštejemo, koliko jih je. Ob tem ponovimo tudi barve.

Easter Egg drawing with both hands - Brain Gym
Vsakemu otroku na mizo prilepim bel list formata A3, ki je z navpičnico razdeljen na dva dela. Povabim jih k mizam, na katere pripravijo flomastre.
Gre za vajo iz sklopa »Telovadba za možgane«. Z njeno pomočjo vzpostavimo občutek za smer in orientacijo v prostoru glede na svoje telo. Ko razvijamo občutek za razlikovanje leve in desne strani pri risanju in pisanju, začnemo doživljati sebe kot središče.

Učence povabim, da z velikimi gibi rok kar s kazalcema rišejo po veliki površini. Vrat in oči so sproščeni.
Poudarek bo na izvajanju, ne na izdelku.
Spodbujam sproščeno gibanje glave in oči.

Na vajo se najprej pripravimo tako, da se z obema rokama in različnimi prsti na rokah dotikamo obeh palcev. Nato simetrično rišemo po zraku z rameni, komolci, zapestji.

Učence povabim, da z obema rokama narišejo velikonočno jajce, lahko uporabljajo različne flomastre, rišejo vzorce, barvajo … naj pa se trudijo obe roki uporabljati istočasno.

Ob koncu pogledamo izdelke, izpostavimo zanimive likovne rešitve, se pogovorimo, kako so se otroci ob risanju počutili.

Easter egg hunt
Učence povabim, da sodelujejo v  lovu na velikonočna jajčka. Otroci se razdelijo v pare. Eden od učencev iz para zapre oči, drugi pa nekje v razredu skrije čokoladni jajček. Na način igre toplo/hladno, otrok iz para, ki je mižal, išče nagrado. V nadaljevanju učenci vlogi zamenjajo.

Photos:
Komentarji

Priljubljene objave