J. Donaldson: Hippo has a Hat

Kadar se dolgo časa ne oglasim, imam zagotovo kaj  za bregom:)

Tokrat sem se pripravljala na krasno izmenjavo izkušenj, ki smo jo v sklopu izobraževanj na Šoli za ravnatelje ujeli v ime Učni sprehod.
Gre za predstavitev primerov prakse, kjer se učitelji različnih slovenskih osnovnih šol, ki gostujejo na izbrani šoli v eni šolski uri sprehodijo skozi pet različnih učnih ur.

Udeleženci so tak način dela toplo sprejeli, prav tako smo se v vlogi "predstaviteljev" dobro počutile učiteljice s svojimi učenci.

Idejo, ki sem jo izpeljala v sredo, 15. 11. 2017 delim z vami. Naj vam koristi!

Z drugošolci smo skočili v svet oblačil ... HOP!


CILJI:

Učenci:
  • razvijajo zvočno občutljivost in prepoznavajo ter preizkušajo značilnosti jezika (ritem, intonacija, izgovorjava),
  • se nebesedno in besedno odzivajo na slišano in videno,
  • spoznavajo izvirna besedila v  tujem jeziku (pesmi, slikanica, navodila),
  • se osredotočajo na izbrane besede iz konteksta oblačil in iščejo ujemajoče se slušne in vidne podobe,
  • se sprostijo ob dejavnostih, ki spodbujajo celosten telesni izraz.


S seboj sem prinesla:
  •          kovček z oblačili, oblačila učencev (bunda, kapa, šal)
  •          kartončke z živalmi iz slikanice 
  •          slikovne kartice z oblačili 
  •          primere slikanic, ki jih je napisala Julia Donaldson (Bi se gnetli na tej metli, Zverjasec, Najprisrčnejši velikan …)

Hippo  Has a Hat
Učence povabim v krog. Na sredino kroga postavim kovček, ob kovček pa kupček slikanic. Vse slikanice je napisala ista avtorica. Zagotovo poznamo Zverjasca, Zverjaščka, Najprisrčnejšega velikana, Pouličega mucka, Polža a potepu na kitovem repu, Palčnika … ki jih je ustvarila Julia Donaldson. Manj znana pa nam je današnja slikanica: Hippo has a hat.


Te slikanice seveda ne moremo prebrati brez pravljičnega klobuka, zato si pred branjem na glavo poveznem velik slamnik.
Preberem slikanico in učencem kažem ilustracije.

Lots of clothes! Let's try them. Maybe we can buy them.
Tiger tries a shirt. Leopard likes this skirt.
Hippo has a hat. A cardigan for cat.
Camel finds a coat, an anorak for a goat.
Toad's tracksuit is too big. These jeans are tight on pig.
Zebra's zip has stuck. »This can't be right!« says Duck.
Shoes for Caterpillar. Slippers for Gorilla.
Flamingo buys a bag. A string of beads for Stag.
Now everyone looks smart … so let the party start!

Po prvem branju odpremo kovček. V njem so različna oblačila, ki si jih na hitro ogledamo.
Pred drugim branjem učenci dobijo kartončke z živalmi.
Usmerim jih na pozorno poslušanje. Ko bodo med poslušanjem zasledili svojo žival, bodo lahko iz kovčka vzeli ustrezno oblačilo oz. modni dodatek in si ga nadeli. Sošolce bodo učenci spodbujali s frazo Put it on.

What a mess!
V kovčku in na otrocih je nastala prava zmeda z oblačili. Ogledamo si, česa iz kovčka nismo porabili in česa smo imeli več kot en kos.

A mess on teacher's desk, photo: Maja Trček
·     
      Kako pa bi lahko uredili oz. razvrstili vse kose, ki jih imamo na sebi?
Učenci podajajo svoje predloge (npr. glede na letni čas, glede na vreme, glede na spol – moška ali ženska oblačila, v dve skupini – oblačila, modni dodatki, glede na barvo …), ob katerih skupaj razvrščamo oblačila.
·     Bi lahko oblačila razvrstili v skupine glede na prvi glas v besedi?
·     Se katera od oblačil med seboj rimajo? Se rimajo z živalmi na sličicah? Katere pare lahko dobimo na ta način?

Učenci skozi pogovor urejajo in razvrščajo konkretni material po  različnih spremenljivkah.

Put on your …
Otroci so že med odmorom  na svoja mesta pripravili štiri kose oblačil: a jacket, a hat (a cap), a scarf. Namesto čevljev bodo uporabili kar copate.
Pred dejavnostjo, ki je uvod v poslušanje pesmi, jih prosim, naj se sezujejo.

Igramo se igrico Mingle, mingle.
Med prepevanjem verzov in premikanjem po razredu vpeljem besedišče za štiri kose oblačila iz pesmice v nadaljevanju.

Mingle, mingle, mingle.
Mingle, mingle, mingle.
Mingle, mingle, mingle. Freeze!
Everybody look and listen to me … touch your (scarf, shoes, jacket, hat), one, two, three!

Učenci hitro stečejo na svoje mesto in se dotaknejo določenega oblačila. Preverim, če so nalogo pravilno rešili, nato nadaljujemo z drugim kosom.

Učence povabim, da svoj stol skupaj z vsemi oblačili  prinesejo v krog. Ob poslušanju pesmi se bomo postopoma oblačili.

Vir pesmice: Super Simple Songs. 

Put on your shoes, your shoes, your shoes.
Put on your shoes, your shoes, your shoes.
Put on your shoes.
Let’s go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry, hurry up.

Put on your jacket, your jacket, your jacket.
Put on your jacket, your jacket, your jacket.
Put on your jacket.
Let’s go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry, hurry up.

Put on your scarf, your scarf, your scarf.
Put on your scarf, your scarf, your scarf.
Put on your scarf.
Let’s go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry, hurry up.

Put on your hat, your hat, your hat.
Put on your hat, your hat, your hat.
Put on your hat.
Let’s go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry, hurry up.

Put on your shoes.
Your jacket.
Your scarf.
And your hat.
Hurry up. Hurry up. Hurry, hurry up.
Pesmico lahko ponovimo tudi s frazo Take off your ..., s tem da ob  tej različici oblačila odlagamo nazaj na stol.

Shirt Game
Otroci se razdelijo v dve skupinici. Vsaka skupina dobi moško srajco z odpetimi gumbi. Vsaka srajca ima enako število gumbov. Na moj znak izšteti učenec iz vsake skupine začne z zapenjanjem gumbov (urjenje finomotorike). Tisti, ki gumbe hitreje zapne, svoji skupini prisluži priložnost za prvo odgovarjanje. Samo učenec s srajco sme glasno povedati odgovor, ki ga skupina oblikuje skupaj. Učenec s srajco mora pravilno poimenovati oblačilo na slikovni kartici.
Če je odgovor nepravilen, priložnost dobi druga skupina. Vsak pravilen odgovor šteje 1 točko.


Can you tell us, where the shoe is?
Učenci sedijo v krogu.
Povem, da bomo izšteli nekoga, ki bo sedel v  sredino in zaprl oči. Med prepevanjem pesmi si bomo ostali pod pokrčenimi koleni podajali  čevelj. Ko bom rekla »Stop!«, bo tisti, pri katerem se bo čevelj ustavil, hitro skril obuvalo za hrbet, učenec na sredini pa bo v treh poskusih skušal ugotoviti, kdo ga ima.

Igro nadaljuje učenec, ki drži čevelj.

Melodija: Tony Chestnut
Can you tell us, where the shoe is? Where it is? Where it is?
Can you tell us, where the shoe is? Tell us, where it is. STOP!


photos: Maja Trček


Komentarji

Priljubljene objave