Tini mini pomoč za ohranjanje discipline v razredu

Nekajkrat sem na blogu že omenila, kako pri angleščini motiviram učence za delo, jih spodbudim k upoštevanju pravil ipd.

Omenjena strategija ni popolnoma moja  ideja, ampak sem jo "posvojila" od učiteljice Barbare Šolar Jerič, danes pa delim predlogo za vnašanje štampiljk/nalepkic.

Tale nagradna urica je predvsem učinkovita pri prvo in drugošolcih, pri tretješolcih že malce manj.

Takole gre ...
V razred nalepimo večjo predlogo, ki ima deset praznih  prostorčkov. Prazna polja so namenjena ali štampiljkam ali nalepkam, kljukicam ... po izbiri.
Že prvo uro se z  učenci dogovorimo, katera pravila bomo sprejeli  SKUPAJ in jih  tudi upoštevali skozi celo šolsko leto.

Če se primerno obnašamo (primerno je v mojem primeru prilagojeno situaciji - pri nas smo npr. pri angleščini pri določenih dejavnostih tudi precej glasni in razposajeni in takrat vsekakor ne zahtevam tišine), kadar med uro nekoga zaradi neprimernega obnašanja ne opomnim več kakor dvakrat, kadar spoštljivo počakamo, da smo na vrsti ... skratka, ko nam vsem skupaj uspe luštna ura brez prepiranja ... v prazen prostor odtisnemo štampiljko.

Tisti, ki se še posebej izkaže, lahko to naredi namesto učiteljice. Verjemite, to je posebna čast!

Ko zberemo 10 štampiljk, nas čaka ... igralna urica. Ura z igračami, družabnimi igrami, štafetnimi igrami na prostem ... za kar se dogovorimo SKUPAJ.
Že v letni pripravi si za to namenim ure, ki so nerazporejene. V najboljšem primeru je takih ur do 5 na leto. Naj vam jih  ne bo škoda nameniti prosti igri - sedemletniki in osemletniki jo še kako potrebujejo!
Vseeno pa tudi ob  nagradnih uricah  ohranjamo enako strukturo ure kot ob vsakem našem srečanju: skupen uvod, govorne igrice in ob koncu igra za sproščanje ter pozdrav. Po govornih igricah vedno tudi v  obeh jezikih  predstavimo naše igrače oz. igre.

Kadar nam zaradi lunine mene, vremena ali zračnega pritiska ne uspe pridobiti štampiljke, lahko prostorčke pustimo prazne ali jih prečrtamo.
V razredu, kjer so težave z disciplino večje morda vpeljemo način, da morajo zbrati deset zaporednih štampiljk, sicer morajo ob vsakem križcu z zbiranjem začeti znova.

V višjih razredih (ne pri prvošolcih) smo v sredini leta vnesli štampiljko samo kadar so  vsi učenci naredili domačo nalogo in  se hkrati primerno obnašali.

Vsak torej lahko sistem prilagodi svojim prepričanjem in pestri paleti značajev znotraj oddelka, ki ga poučuje.

Predlogo najdete TUKAJ. Upam, da vam bo služila tako dobro kot meni.

Komentarji

Priljubljene objave