Where do you live my dear bear?

... Oh, I live in a forest.S tretješolci smo se pogovarjali o življenjskih okoljih različnih živih bitij. In spodaj je ideja, kako lahko izpeljete učno uro v tej smeri.

Animal Charades
Izberem nekaj učencev, ki izžrebajo slikovno kartico. Z gibi (lahko tudi z  oglašanjem) skušajo prikazati, katero žival imajo na sliki (fish, cow, bear, camel, bat, duck, goat, hippo). Učenci se lahko večkrat med seboj tudi zamenjajo. Slikovne kartice ob koncu igre pritrdim na tablo.

Teaching the vocabulary for places
Sličice živali pritrdim ob levi rob table, na desnega pa pritrdim življenjske prostore. Učenci bodo povezali žival z njenim življenjskim prostorom.

Sličice najdete TUKAJ.

Začnem npr. s kravo: 
»Where does a cow live?« 
»Does a cow live in the sea?« »Does a cow live in a desert?«

Učenci vedo, da krava živi na  kmetiji. 
Dvignem kartico kmetije in nekajkrat ponovim: "A cow lives on a farm". 

Enako dejavnost naredimo tudi z ostalimi sličicami. Tu prosim učence, da naredijo povezavo in jo tudi ubesedijo. Povedi sproti zapisujem na tablo.
Ko porabimo vse živali in  njihove prostore, na tabli ostanejo še štiri sličice: city, town, village, countryside. Ob te sličice narišemo človeka. »I live in the countryside.«

Ko imamo vse zapisano na tabli, učence razdelim v pare. Prvi določi žival, npr. a goat, drugi učenec pa pove, kje ta žival živi: »A goat lives in the mountain.« 

Po vsaki živali učenci zamenjata vlogi. Nato jih  povabim, da se med seboj  preizkusijo. Eden se obrne proti tabli, drugi pa mu pove žival. Učenec mora sedaj brez pomoči oblikovati poved, sošolec pa preveri, če je to storil pravilno.

The »Flashcards Race« game
Potrebujem dva kompleta kartic živali in življenjskih prostorov. Razred razdelim v dve skupini. Vsaka se postavi na eno polovico razreda. Kompleta kartic premešam med seboj. En komplet kartic položim na tla pred levo, enega pred desno skupino. Obrnjene so navzgor.
Prva igralca iz vsake skupine bosta moral glede na moj stavek npr. "The bat lives in a cave."  teči do kartic in čim hitreje najti pravi par ter ju pritrditi na  tablo poleg pravega zapisa. Hitrejši učenec svoji skupini prinese točko.

Lahko se igramo tudi smešne kombinacije, a pri tem ne upoštevam, da morajo sličice končati ob  pravi povedi.

Sing »Where do you live?« (source: ESL teaching)
Pesem pojemo na melodijo Mojster Jaka.

Where do you live?
Where do you live?
Where, oh where
do you live?

I am a fish, I live in the sea.
I am a cow, I live on a farm.
I am a bear, I live in a forest.
I am a camel, I live in a desert.

I am a bat, and I live in a cave.
I am a duck, I live on a lake.
I am a goat, I live on a mountain.
I am a hippo and I live in a river.

I live, I live, I live in a city.
I live, I live, I live in a town.
I live, I live, I live in a village.
I live, I live, I live in the countryside.

Animal Habitats Wall poster
Učence razdelim v skupine. Predhodno na tablo pritrdim večje liste s skico življenjskega okolja. Učenci torej narišejo in izrežejo žival, ter jo zalepijo na ustrezno okolje.
Risanje lahko nadomestimo tudi z iskanjem  po naravoslovnih revijah starejšega datuma (v knjižnici za odpis) in rezanjem slik. Skupine nato življenjska okolja tudi predstavijo. Welcome on the farm. Lots of animals lives here. This is a cow and this is a hen. This is a cat and this is a sheep ...


Komentarji

Priljubljene objave