Božično-novoletna urica v telovadnici

V tem prispevku z vami delim nekaj idej za zadnjo uro angleščine pred prazniki, ki je načrtovana za izvajanje v  telovadnici. Mislim da je primerna tako za 1., 2. kot 3. razred.

Če bi bilo zunaj do kolen snega, bi brez pomislekov uro izvedli na prostem. Sicer pa nam tudi suho decembrsko vreme in ščepec volje zagotavljata, da smo več kot dobrodošli v objemu svežega zimskega zraka.

Ura v celoti poteka v  angleščini.
Pozorni smo, da omejimo igralno površino in da imajo učenci ustrezno športno opremo. 

Potrebujemo:
  • obroče
  • parne kartončke s številkami (do 10 ali do 20, odvisno od starostne skupine)
  • časopisni papir
  • koše za smeti
  • stojala 
Santas and Reindeers
Učenci stojijo v dveh skupinah ob nasprotnih straneh telovadnice. Eni so Santas, drugi Reindeers. Na moj znak prva skupina preteče telovadnico in se postavi k steni na nasprotni strani. Ko se postavijo vsi, steče druga skupina. Vedno teče le ena skupina. Telovadnico pretečejo vsi vsaj petkrat.

Po telovadnici razporedim toliko obročev, da pridejo na vsakega 2 – 3 učenci. Ti obroči so sanke za Božička. Učenci prosto tekajo po telovadnici. Na znak se morajo postaviti v obroč, vendar jih v enem ne sme biti več Božičkov kot se dogovorimo v začetku. Pri naslednjih ponovitvah učenci v obroču čepijo, stojijo na eni nogi …

Number calling
Učenci sedijo v dveh kolonah drug za drugim. Vsak učenec v koloni dobi eno številko. Na cilju leži na tleh obroč. Na klic npr.: Six! Stečeta oba igralca s to številko do cilja, stopita v obroč in ga dvigneta čez glavo. Obroč položita nazaj na tla in stečeta na svoj prostor. Kdor prvi sede, dobi točko za svojo skupino.

Decorate the Christmas tree
Učence razdelim v tri enako številčne kolone, ki stojijo pred štartno črto. Ob sebi imajo toliko obročev, kolikor je članov skupine. Na cilju vsake kolone stoji učenec v razkoračni stoji in predstavlja božično drevesce. Da bi se izognili neaktivnosti določenega učenca, se lahko smrečice med seboj menjajo.
Na znak stečejo prvi vsake kolone do stoječega učenca in ga okrasijo z obročem (na roko, čez telo, za vrat …) ter stečejo nazaj v kolono. Zmaga štafetna skupina, ki je prva opravila nalogo in sedi urejena na svojem mestu.

Snowball game
Učenci so še vedno v  skupinah, ki smo jih določili na začetku. Vsaka skupina dobi toliko listov časopisnega papirja, kolikor članov ima. Na znak prvi v skupini zmečkajo list v kepo, tečejo do koša na drugi strani telovadnice in jo vržejo vanj. Igro nadaljujemo tako, da morajo iti učenci kepe tudi iskat.
Lahko se ob koncu s časopisnimi snežnimi kepami tudi »kepamo«. :)

To the Christmas tree!
Na drugo stran telovadnice postavimo stojala (toliko, kolikor je skupin), ki predstavljajo smrečice. Na moj znak se učenci gibajo do smrečice in nazaj na točno določen način – hopping, jumping, crawling, fast walking, skipping, backside running … Zmaga štafetna skupina, ki je prva opravila nalogo in sedi urejena na svojem mestu.

Naughty Elf & Santa (Mačka in  miška)
Otroci stojijo v krogu. Nekoga izberemo za Božička in ga postavimo izven kroga, drugi je poreden škrat in stoji v krogu. Otroci z gibi ponazarjajo, o čem govorijo (tečejo, skačejo, se plazijo ...).

I LIKE RUNNING
I LIKE JUMPING
I LIKE CRAWLING … AROUND THE HOUSE.

I LIKE EATING
I LIKE SLEEPING
I LIKE CATCHING ... THE SMALL GREEN ELF!


Pri zadnjem stavku se otroci primejo za roke in skušajo obvarovati porednega škratka, da ga Božiček ne bi ujel. Ko Božičku uspe ujeti škratka, ta postane Božiček, eden od otrok pa je izbran za novega škrata. Priljubljene objave