Autumn Counting

S prvošolci smo razvrščali, urejali, preštevali, delali prikaze. Večini otrok štetje od ena do deset ne predstavlja nobenih težav.

Naše današnje srečanje smo izpeljali takole ... Začeli  smo z zgodbico ...


To je zgodbica o redoljubni botrici Jeseni . Od septembra do novembra je v svoje kanglice nalivala tople barve in z njimi slikala svet. Vse barve je skrbno spravljala na police v svoji shrambici. Odpadle liste je imela natančno preštete in jih je vsak večer previdno zlagala v označene predale. Za vsak kamenček je vedela, kje se skriva in vse travne bilke je vsako jutro skrbno pobožala in jim zaželela lep dan. Nekega  jutra pa jo je v shrambici pričakal strašen nered – prejšnji večer sta se burja in mraz podila po deželi, se skrivala in lovila in zatorej ni bilo nič nenavadnega, če sta za seboj pustila takšno zmešnjavo. Ni bilo pa prav, to najbrž vsi vemo … toda, tarnanje ni pomagalo stvarem najti svojega prejšnjega mesta. Botra Jesen je zavihala svoje pisane rokave in naredila red. Kljub vsemu ji je še vedno manjkalo nekaj rdečih, rumenih, oranžnih, zelenih listov, kosov lubja, bilk in kamenčkov. Ni pa vedela točno koliko. Pa ji mi pomagajmo! Bodimo jesenski detektivi!

Otroke razdelimo v pet skupin. Vsaka skupina dobi ovojnico (mi smo jo poimenovali kar predalček - drawer), v kateri je zbirka izgubljenih predmetov (leaves, stones, acorns …). Predmete razvrstijo v skupine, jih preštejejo in nato dopolnijo svojo preglednico.

Za vsako "zabeležko o predmetu" so navodila takšna:

a) v prvi kvadratek narišite, za kateri predmet iz narave gre,
b) v daljši pravokotnik narišite toliko krogcev, kolikor istih predmetov ima vaša skupina v ovojnici.


Ob koncu se vse skupine dobijo v krogu, kjer predstavijo rezultate. Pomagamo si z besedilnimi karticami in nato skupaj v angleščini počasi štejemo krogce. 

Preprosto gradivo dobite TULE in TULE.

Nekaj utrinkov krasnega dela v skupinah:


In " raziskovalna poročila":

                  

Priljubljene objave