January, February, March ...

... in a game:)

Učence razdelimo v manjše skupine. Sedejo na tla v krog in si položijo dlan na dlan (igra John Marion). Ob ploskanju izgovarjajo imena mesecev, vse do konca leta. Večkrat ponovijo.

Nato postavimo izziv – tisti, ki izgovori mesec December mora ploskniti po dlani sošolca na desni, ta pa mu mora dlan izmakniti. Kdor ne uspe, pride na sredino kroga in opravi gibalno nalogo (počepi, obrati, poskoki ...).


Priljubljene objave