Sporočilo za starše drugošolcev

Starši.

Po počitnicah bomo pričeli z obravnavo glasov in črk. Otroci potrebujejo mali črtasti zvezek z vmesno črto (več na listu, ki so ga otroci prejeli v šoli).

V prvem tednu novembra bomo ocenili tudi znanje pesmice po učenčevem lastnem izboru - merila so prav tako napisana na listu, ki ga imajo otroci v svojih šolskih mapah.

Vabim vas, da ga skupaj z otrokom ponovno preberete.

Hvala za pomoč.


Priljubljene objave