petek, 20. januar 2017

Months and seasons games

Drugošolci pri spoznavanju okolja zavzeto spoznavajo značilnosti koledarja, temu  pripadajoče mesece in seveda dneve v tednu.

V želji, da bi pridobljeno znanje razširjali in utrdili, smo tudi pri angleščini vstopili v "koledarsko dimenzijo".

V začetku smo prebrali zgodbo o dvanajstih botrih mesecih, ki so mami dvanajstih lačnih otrok pomagali s tistim, kar so imeli.  

Mesece in letne čase smo utrjevali na različne načine:


Slušna diskriminacija
Potrebujemo dva zvončka. Enega ima učitelj, drugi potuje v krogu. Otroci si ga podajajo med poslušanjem pripovedovanja zgodbe. Vsakič, ko se v pripovedovanju pojavi beseda za določen mesec, učitelj zazvoni z zvončkom. Učenec z drugim zvončkom, v tistem trenutku, ko učiteljica zazvoni s prvim, svoj zvonček poda v nasprotno smer od koder je zvonček do njega prišel (nazaj).
Lahko dejavnost tudi spremenimo – učenec, do katerega pride zvonček v trenutku, ko učiteljica zacinglja, pokaže določen gib za omenjen mesec. Ta gib sošolci tudi ponovijo.

Lahko uvedemo gibe tudi za letne čase.


I spy
Na tla položimo slikovne kartice z zapisom meseca. Učencem razložim, da bodo ugibali, kateri mesec imam v mislih, jaz pa bom povedala prvi glas in slikovno kartico na kratko opisala.

»I spy with my little eye something beginning with »f«. This card is pink and there is an  angel on the card. It is a symbol of Valenine's day.« Glasove izgovarjam v maternem jeziku, otroci pa nato sprašujejo: »Is it February?« Odgovarjamo: »Yes, it is. /No, it isn't.« Igro nato nadaljuje tisti, ki je pravilno ugotovil, o katerem mesecu smo pripovedovali.


 by Lana Š.


Spring – iztegnemo roke nad glavo in z dlanmi oblikujemo cvet
Summer – vroče nam je, plavamo
Autumn – listje odpada z dreves (roke odročimo in  s prsti ponazorimo padanje listkov
Winter – se tresemo, kakor da nas zebe

TU lahko poslušate amaterski posnetek  pesmice. Za lažji začetek ...


Mystery box – Sun & Earth (ideja učiteljice Mihele Kokelj)
Otroci si v  krogu podajajo škatlo »Here you are. Thank you.« Ob znaku STOP, se škatla ustavi in prejemnik lahko pokuka vanjo in vzame ven eno od slik. V škatli sta sliki Zemlje in  Sonca.

Enega učenca oblečemo v rumeno tkanino, drugega pa v modro. Uprizorimo gibanje Zemlje okrog Sonca in spremembo letnih časov. Melodija pesmice je Row, row, row your boat.

Spin, spin, spin around,
spin around the sun,
Seasons, seasons, seasons come,
seasons come and go!

Posnetek pesmice najdete TULE.

Učencem določim ali so Sonce ali Zemlja, nato se igramo igro po principu dan/noč (slušna diskriminacija).

Učenci v parih (Sonce&Zemlja) ponazorijo gibanje zemlje okrog sonca z ritmično izreko »Spin, spin…«


Sprehod okrog sonca (act out): »It`s winter. What can we do in winter?« Učenci z gibanjem ponazorijo, kaj lahko počnejo v določenem letnem času (We can ski like Tina Maze …).

Vivaldi's seasons - sprostitvena dejavnost
Učence razdelimo v manjše skupine. Vsaka skupina dobi velik list papirja, ki ga s svinčnikom razdeli na štiri približno enake dele. Na voljo imajo tempera barve. Ob  poslušanju Vivaldijevih letnih časov 
s prsti slikajo občutja. Barve izbirajo po notranjem občutku. Slike primerjamo, v posameznih delih iščemo značilnosti letnih časov, asociacije.

Winter: https://www.youtube.com/watch?v=Pgs_zB6Et2Q 

Najbolj od vseh dejavnosti pa imajo učenci radi utrjevanje na tale način ...

Months Clapping game
Učenci sedejo na tla v krog in si položijo dlan na dlan (igra John Marion) - right hand on schoolmate's left hand, left hand under it. Ob ploskanju izgovarjajo imena mesecev, vse do konca leta. Večkrat ponovijo.

Nato postavimo izziv – tisti, ki izgovori mesec December mora ploskniti po dlani sošolca na desni, ta pa mu mora dlan izmakniti. Kdor ne uspe, dobi nalogo. 
Mi smo igro izkoristili kar za utrjevanje besedišča in gibalno prebujanje telesa.  
Please, tell us, when is your birthday. 
Name five school supplies.
Tell us four things we should do now (sit down, stand up - classroom language).

Včasih nalogo določi učiteljica, drugič otroci. Sploh zabavno pa je, kadar se zmoti ali prepočasi roko odmakne učiteljica. Takrat naloge sploh niso enostavne:))))

Moja osebna IT mi trenutno ne omogoča ustvarjanja videoposnetkov, zato je TALE PRIMER lanski. 

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Be nice. Be brave. Be yourself.